Chính sách bảo mật

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng :
     Chúng tôi thu thập danh sách khách hàng để gửi những thông tin khuyến mại của Công ty chúng tôi  đến khách hàng. Khách hàng của chúng tôi trên phạm vi toàn quốc.
2/ Phạm vi sử dụng thông tin :
 Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng của chúng tôi được sử dụng vào mục đích bán hàng và chăm sóc khách hàng.
3/ Thời gian lưu trữ thông tin :
Chúng tôi lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống phần mềm để tiện cho việc chăm sóc và gửi đến quý khách hàng những thông tin khuyến mại. 
 4/ Công Ty chúng tôi xin cam kết :
- Công ty Cổ Phần Nội Thất BDA  xin cam kết không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, trừ khi thực hiện theo quy định của pháp luật
- Công ty chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn, cho thông tin đã thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi: đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; sử dụng thông tin trái phép; thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

 


Đã thêm vào giỏ hàng